Styret

Styreleder: Helge Husveg

Øvrige styremedlemmer

Kåre Spødervold
Lena Brattebø Ivesdal
Elsa Vassbø Vaule
Per Jan Spødevoll